ASCII-Transfer (2001)

Netztransfer == Bildstörung.